Všetko čo potrebujete vedieť pri kúpe meniča napätia

Menič napätia

Menič napätia je striedač, ktorý z jednosmerného napätia akumulátora 12V alebo 24V "urobí" striedavé napätie 230V, podobné ako máte doma v zásuvke. Takéto meniče sa nazývajú tiež invertory napätia. Invertory môžu konvertovať DC na čisto sínusové alebo modifikované sínusové vlny.

INV1

Menič s čistou sínusovou vlnou verzus menič s modifikovanou sínusovou vlnou

Meniče s modifikovanou sínusovou vlnou majú na výstupe napätie, ktorý nemá tak hladký priebeh. Krivka (sínusoida) výstupného napätia teda nie je hladká, ale troška „kostrbatá“. Väčšine spotrebičom takto vytvorený priebeh výstupného napätia nerobí problémy, avšak ak chcete pomocou meniča napájať citlivé elektronické zariadenia, meracie prístroje, lekárske prístroje a pod. odporúčame jednoznačne použitie meniča s čistou sínusovou vlnou, kde je priebeh výstupného napätia „hladký“ a tvorí ju takmer ideálna sínusoida. Pri obehových čerpadlách pripojeným k meniču napätia s modifikovanou sínusovou vlnou dochádza obvykle pri prevádzke k ľahkému chveniu, ktoré ale nemá vplyv na životnosť čerpadla, naviac nebýva čerpadlo pripojené k meniču stále. Avšak ak chcete eliminovať aj slabé chvenie čerpadla, je možné samozrejme použiť menič s čistou sínusovou vlnou.

Všeobecne by sme vám odporučili využívať meniče s čistou sínusovou vlnou pre napájanie citlivých elektronických zariadení nie preto, že sú drahšie a my na nich viac zarobíme, ale hlavne preto, aby sme našich zákazníkov ušetrili zbytočného sklamania, pretože „existencia nespokojných zákazníkov“ je to posledné o čo máme záujem. Medzi meničom s modifikovanou sínusovou vlnou a čistou sínusovou vlnou je samozrejme cenový rozdiel, ktorý môže dosahovať aj niekoľkonásobok ceny.

INV2

Rozdelenie meničov podľa výkonu, čo je prevádzkový - nepretržitý výkon a okamžitý výkon

Pri popise meničov sú uvádzané dve hodnoty, a to: prevádzkový/nepretržitý výkon meniča napätia a okamžitý výkon meniča napätia. Prevádzkový/nepretržitý výkon meniča napätia je maximálny výkon, ktorý je menič schopný poskytovať nepretržite po dobu niekoľko desiatok minút až niekoľkých hodín. Ak od meniča napätia s prevádzkovým/nepretržitým max. výkonom 300W za priemernú sumu očakávate, že bude bez problémov napájať spotrebič s 300W a to po dobu 365 dní v roku, tak to chcete za málo peňazí veľa muziky. Ak chcete menič používať nonstop, tak je nutné aby bol menič dostatočne dimenzovaný a aby pripojený spotrebič mal trvalý príkon max. zhruba na úrovni ½ prevádzkového/nepretržitého maximálneho výkonu meniča. 

Meniče napätia sa bežne vyrábajú v určitých výkonnostných radoch. Bežné maximálne prevádzkové/nepretržité výkony meničov napätia sú: 100W, 150W, 300W, 600W, 1000W, 1500W, 2000W, 2500W, 5000W a 10 000W.

Okamžitý výkon meniča – jedná sa o výkon, ktorý je možné využiť po dobu rádovo desiatok, max. stoviek milisekúnd, výnimočne u niektorých druhov meničov aj niekoľko sekúnd. Teda pre veľmi krátku dobu. Okamžitý výkon je teda možné využiť len pri rozbehu niektorých spotrebičov, u ktorých je prúdová špička v okamihu zapnutia veľmi krátka, v praxi sa jedná predovšetkým o rôzne elektronické spotrebiče. V žiadnom prípade nemôžete počítať so okamžitým výkonom meniča napätia napr. pre rozbeh motora, pretože tento rozbeh trvá relatívne veľmi dlhú dobu.

 

Výber vhodného meniča napätia

 Výkon meniča

SPOTREBIČ

DIMENZOVANIE MENIČA

obehové čerpadlá, okružné píly a iné spotrebiče s asynchrónnymi motormi

Príkon zariadenia x8

vŕtačky, brúsky, vysávače, fény, mixéry a iné spotrebiče s motorom s komutátorom

Príkon zariadenia x3

kompresorové chladničky a mraziaky

Príkon zariadenia x10 - 20

nabíjačky na notebooky, telefóny, stolné lampy, dvd prehrávače, TV, PC a iné drobné elektronické spotrebiče

Príkon zariadenia x2

 

Poznámka: Príkon konkrétneho zariadenia nájdete na štítku  na jeho obale alebo v návode. Býva  označený písmenom W (Watt). Tento príkon potom vynásobte podľa tabuľky vyššie a  výsledná hodnota udáva potrebný výkon meniča.

Typ sínusoidy: ak nepotrebujete napájať citlivé meracie prístroje, úplne Vám budú stačiť meniče s modifikovanou sínusoidou.