Ako získať 24V napätie a zapojiť batérie do série?

agm

Pri listovaní v ponukách batérií na skladovanie energie sa často stretávame s 12V variantmi, pričom mnohé riešenia na trhu sú postavené na 24V a väčších systémoch, vrátane obľúbených modelov autokonvertorov, solárnych invertorov alebo systémov núdzového napájania.
Je to spôsobené najmä väčšími nárokmi na výkon prijímacích zariadení. Pretože na získanie rovnakého výkonu sa spotrebuje oveľa menej prúdu, čo znamená, že straty energie sú nižšie a použité prepojovacie káble môžu mať menší prierez.


Je ťažké zapojiť batérie AGM do série?

Samotný proces nie je zložitý a zvládne ho každý, kto má základné znalosti z  elektrotechniky. V prípade zapojenia 24V potrebujeme 2 batérie rovnakej kapacity, najlepšie rovnakej značky, typu a káble s príslušným prierezom ukončené F1/F2 alebo kruhovou svorkou.
Práve tu sa k nám dostávajú hotové riešenia dostupné v elektropredajniach, takže doplniť príslušné prvky by pre nás nemal byť problém.
Na získanie napätia, ktoré nás zaujíma, je kladný pól prvej batérie a záporný pól druhej batérie pripojený k napájanému systému, potom je záporný pól prvej batérie pripojený ku kladnému pólu druhej batérie.
Túto inštaláciu najlepšie znázorňuje schéma na obrázku nižšie.


Čo ak je kapacita čipu príliš malá?

Keď sa ukáže, že navrhnutý systém je malý alebo modely, o ktoré máme záujem, nie sú dostupné, vždy máme možnosť batérie zapojiť paralelne, takže ak chceme získať zásobník energie s kapacitou 100Ah, možno pripojiť 2 batérie 50Ah alebo 5 batérií 20Ah.
V mnohých prípadoch je ich konečná hmotnosť a rozmery podobné ako u náprotivkov s vyhradenou konečnou kapacitou.
Jednou z požiadaviek takéhoto pripojenia je úroveň nabitia, ktorá by mala byť na všetkých batériách rovnaká. Tým dostaneme sadu s rovnakým menovitým napätím a prúdy a kapacity jednotlivých batérií sa sčítajú.
Aby sme dosiahli takýto efekt, musíme vykonať kroky podobné tým v prípade sériového pripojenia s tým rozdielom, že kombinujeme plusy oboch batérií a ich mínusy ako na schéme nižšie.

Veľa možností

Čo ak potrebujeme vyššie napätie a kapacitu? Pri sériovom aj paralelnom zapojení batérií už nič nestojí v ceste. Na začiatku batérie zapojíme sériovo a následne paralelne, čím nakoniec dosiahneme napätie 24/36/48V a viac a ľubovoľnú kapacitu prispôsobenú možnostiam a potrebám užívateľa.