Ako používať gélové /AGM batérie a predĺžiť ich životnosť ?

9uk

Gélové a AGM batérie sú bezúdržbové olovené batérie, ktoré sú čoraz obľúbenejšie vďaka svojej dlhej životnosti, odolnosti voči extrémnym teplotám a bezpečnosti. Pri správnom používaní môžu tieto batérie vydržať niekoľko rokov.

Opatrenia pri práci s batériami VRLA

Pri práci s gélovými a AGM batériami je dôležité dodržiavať nasledujúce bezpečnostné opatrenia:

  • V blízkosti batérií nefajčite a nedovoľte, aby padali iskry.
  • Na batérie neumiestňujte kovové nástroje, pretože by to mohlo spôsobiť skrat a vytvoriť iskru, ktorá môže spôsobiť požiar.
  • Pri práci s olovenými batériami odstráňte kovové osobné predmety, ako sú prstene, náramky, náhrdelníky a hodinky.
  • Veľkokapacitné batérie môžu vážiť aj cez 30 kg, preto pred zdvihnutím batérie použite vhodnú polohu a zabezpečte voľný priechod.
  • Batériu položte jemne na zem, nehádžte ju. Pri preprave batérie špeditérom zaistite batériu na prepravu polystyrénom alebo veľkým počtom kartónových prepážok.

Skladovanie gélových a AGM batérií

Batérie by sa mali skladovať na suchom, chladnom a čistom mieste. Batériu skladujte v stabilnej polohe, mimo vodivých materiálov, ktoré by mohli póly skratovať. Batéria nesmie byť vystavená vode, slnečnému žiareniu ani zdrojom tepla.

Výdrž gélových a AGM batérií

Nominálna prevádzková teplota akumulátorov v záložnej prevádzke (núdzové napájanie), pri ktorej je dosiahnutá maximálna životnosť, je cca 20 °C. Očakávaná životnosť batérie pri prevádzke s vyrovnávacou pamäťou sa skráti na polovicu pri každom zvýšení teploty o 10 °C, počnúc od nominálnej hodnoty. Z tohto dôvodu by ste sa mali vyhýbať prevádzke batérie pri vysokých teplotách.

Inštalácia batérie

Pred spustením systému skontrolujte pripojenie, najmä správnu polaritu a správne pripojenia. Batérie možno prevádzkovať v akejkoľvek polohe, ale batérie by sa mali nabíjať tak, aby kontakty smerovali nahor.

Nabíjanie gélových a AGM batérií

Napätie udržiavacieho nabíjania by malo byť 2,27 V/článok (13,62 V pre celú batériu) pri teplote 20 °C. Pri vyššej teplote by malo byť napätie vyššie.

Nabíjanie AGM a gélových batérií – prúd
Batérie VRLA by sa mali používať iba s vhodnými nabíjacími zariadeniami s prúdom obmedzeným na 10 % 20-hodinovej kapacity (najlepšia výdrž), napríklad 4A pre 40Ah batériu, 5A pre 55Ah batériu, 10A pre 100Ah batériu, 12A pre 120Ah batéria, 15A pre 150Ah batériu 200Ah. Je možné nabíjať nižším prúdom, napríklad 5A pre 80Ah batériu, alebo mierne vyšším, napríklad 10A pre kapacitu 80Ah.

Balancer

Balancer je zariadenie, ktoré pomáha predchádzať prehriatiu a poškodeniu batérií v batériových systémoch. Balancer monitoruje jednotlivé články batérie a zabezpečuje, aby boli všetky články batérie nabité rovnomerne.

Balancer je obzvlášť dôležitý pre systémy s veľkým počtom batérií alebo pre systémy, ktoré sú vystavené vysokým teplotám.

Snímka obrazovky 2023-09-30 135303

Po hlbokom vybití a/alebo nedostatočnom nabití je potrebné vyrovnávacie nabíjanie.

Dá sa viesť max. napätie 2,40 V/článok (14,4V pri 20°C) po dobu až 24 hodín (maximálne 4-5x ročne). Nabíjací prúd by nemal prekročiť 10% kapacity batérie, napríklad 10A pri kapacite 100Ah. Keď teplota batérie prekročí 45 °C, proces nabíjania by sa mal na určitý čas prerušiť alebo prepnúť na udržiavacie nabíjanie (napätie približne 13,6 V), aby sa znížila teplota batérie.

Hlboké vybitie 

Životnosť gélových a AGM batérií ovplyvňuje aj hĺbka vybitia a ich cykly. Čím viac cyklov hlbokého vybitia, tým rýchlejšie sa batéria opotrebuje.

Preto sa vyhýbajme častým a hlbokým výbojom. Ak je to možné, pred ďalším použitím batériu nabíjajte aspoň niekoľko minút. Gélová batéria (naozaj gélová, nielen z popisu) má v porovnaní s AGM batériou v priemere dvakrát toľko cyklov vybitia. Napríklad gélová batéria, ktorá bude vybitá maximálne na 50% (t.j. napätie cca 12,20V) svojej kapacity by mala byť schopná dosiahnuť až 800 cyklov a AGM batéria len 400. Preto sa AGM batéria vybíja denne bude "žiť" iba 1 rok a gélová batéria - viac ako 2 roky.

 

Kontrola batérie
Batérie AGM a GEL sú uzavreté olovené batérie a pri správnom používaní nie je potrebné ich dopĺňať. Navyše nie je fyzicky možné (bez zásahu do krytu batérie) naplniť batériu VRLA vodou.

V prípade batérií fungujúcich ako nárazníky v súpravách (bateriových bankách) odporúčam viesť dokumentáciu o prevádzke batérie (ako interný postup vo firme), do ktorej budú zaznamenané namerané hodnoty, vybíjacie skúšky, výpadky prúdu a pod. ročne by sa mala otestovať kapacita súpravy batérií, ak má núdzové napájanie strategický význam.

Záver

Gélové a AGM batérie sú spoľahlivé a výkonné batérie, ktoré môžu poskytnúť dlhodobú službu. Pri správnom používaní a údržbe môžu tieto batérie vydržať niekoľko rokov.

Bonus: Ako vybrať správnu gélovu alebo AGM batériu

Pri výbere gélovej alebo AGM batérie je potrebné zvážiť nasledujúce faktory:

  • Kapacita batérie: Kapacita batérie určuje, koľko energie batéria môže uložiť. Pri výbere kapacity batérie je potrebné zvážiť potreby vášho zariadenia alebo systému.
  • Napätie batérie: Napätie batérie určuje, koľko energie môže batéria dodať. Pri výbere napätia batérie je potrebné zvážiť potreby vášho zariadenia alebo systému.
  • Typ batérie: Gélové batérie sú odolnejšie voči extrémnym teplotám ako AGM batérie. Ak plánujete používať batériu v extrém