Ako predĺžiť životnosť batérií AGM/GEL/LiFeP04 ?

BALANSER-DO-AKUMULATOROW-STABILIZATOR-BATERII-48V-Napiecie-48-V

Prečo používať balancér batérií

Balancér batérií je zariadenie, ktoré pomáha udržiavať rovnomerné napätie batérií zapojených v sérii. To je dôležité, pretože nerovnomerné napätie môže viesť k poškodeniu batérií a zníženiu ich výkonu.

Ako funguje balancér batérií

Balancér batérií funguje tak, že sleduje napätie jednotlivých batérií. Keď zistí, že napätie jednej batérie je vyššie ako napätie inej batérie, umožní tok prúdu z vyššie napätej batérie do nižšie napätej batérie. To pomáha vyrovnať napätie medzi batériami.

Prečo je dôležité používať balancér batérií

Existuje niekoľko dôvodov, prečo je dôležité používať balancér batérií:

  • Zlepšuje výkon batérií: Rovnomerné napätie batérií znamená, že všetky batérie sú rovnomerne nabité a vybité. To zlepšuje výkon batérií a zvyšuje ich životnosť.
  • Predlžuje životnosť batérií: Nerovnomerné napätie batérií môže viesť k sulfácii batérií. Sulfácia je proces, pri ktorom sa na povrchu batériových článkov vytvorí vrstva sulfátu. Táto vrstva môže znížiť kapacitu batérie a skrátiť jej životnosť.
  • Chráni batérie pred poškodením: Nerovnomerné napätie batérií môže viesť aj k iným druhom poškodenia batérií, ako je napríklad prehriatie alebo prasknutie. Balancér batérií pomáha chrániť batérie pred týmito typmi poškodenia.

Ktoré batérie potrebujú balancér

Balansér batérií je potrebný pre všetky batérie zapojené v sérii. Medzi najbežnejšie typy batérií, ktoré potrebujú balancér, patria:

  • 12V batérie: Balancér je potrebný pre všetky 12V batérie, ktoré sú pripojené v sérii na vytvorenie 24V, 36V alebo 48V systému.
  • LiFePO4 batérie: LiFePO4 batérie sú citlivejšie na nerovnomerné napätie ako iné typy batérií. Preto je pre ne obzvlášť dôležité používať balancér.

Ako vybrať balancér batérií

Pri výbere balanséra batérií je potrebné zvážiť nasledujúce faktory:

  • Typ batérie: Balansér musí byť vhodný pre typ batérií, ktoré používate.
  • Výkon: Balansér musí mať dostatočný výkon na to, aby vyrovnal napätie vašich batérií.
  • Rozmery a hmotnosť: Balancér musí byť vhodný pre vaše potreby.

Pripojenie zariadenia:

  • Červený kábel pripojte ku kladnému + pólu. Čierny kábel pripojte k zápornému pólu -.
  • Aby ste zabránili skratu, najprv pripojte všetky + póly a potom - póly.

Snímka obrazovky 2023-09-30 135303

Záver

Balancér batérií je cenným nástrojom, ktorý môže pomôcť zlepšiť výkon a predĺžiť životnosť vašich batérií. Ak používate batérie zapojené v sérii, mali by ste zvážiť použitie balancéra.

Dodatočné informácie o BALANSER AKU PROTECT 24V

BALANSER AKU PROTECT 24V je vhodný pre všetky typy kyselino-olovených batérií vrátane AGM, gelových a LiFePO4. Balancér má maximálny balančný prúd 5 A, čo je dostatočné na vyrovnanie napätia väčšiny batérií. Balancér je ľahko inštalovateľný a používateľný. Má kompaktné rozmery a nízku hmotnosť.

BALANSER AKU PROTECT 24V je ideálnym riešením pre každého, kto chce zlepšiť výkon a predĺžiť životnosť svojich batérií.